Bod č.11.:

ŘEÚ/2 - Rozpočtové opatření vyplývající z očekávané skutečnosti 2015

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozpočtové opatření vyplývající z očekávané skutečnosti 2015)
Důvodová zpráva (Rozpočtové opatření vyplývající z očekávané skutečnosti 2015)
Příloha č.1 (Souhrnné rozpočtové opatření )
Příloha č.2 (Souhrnné rozpočtové opatření včetně popisu jednotlivých rozpočtových opatření)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 1290 ze dne 26. 11. 2015)
Příloha č.4 (Usnesení FV ZMP 11/2015)
Předloženo na stůl č.1 (Nová příloha č.1-Souhrnné rozpočtové opatření)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:635 rok:2015

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX