Bod č.15.:

FIN/4 - Podání žádosti o dotaci MMR z dotačního titulu Komunitní dům seniorů – Nástavba objektu U Jam 23

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:645 rok:2015

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX