Bod č.32.:

OK/2 - Návrh Koncepce činnosti organizace Plzeň 2015, zapsaný ústav, na období 2016-2019

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Zakládací listina organizace Plzeň 2015, zapsaný ústav)
Příloha č.2 (Návrh Koncepce činnosti organizace Plzeň 2015, zapsaný ústav, na období 2016-2019)
Příloha č.3 (Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1622/2006)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:662 rok:2015

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX