Bod č.16.:

TN/2 - Schválení uzavření smlouvy o společné realizaci mezi statutárním městem Plzeň a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací k investiční akci s názvem „I/27 Plzeň, Třemošenský rybník - Orlík“

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č. 1: Návrh smlouvy o společné realizaci mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací a statutárním městem Plzeň.)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:646 rok:2015

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX