Bod č.59.:

EVID/1 - Rozhodnutí o přijetí dědictví k spoluvlastnickému podílu 1/8 na nemovitých věcech Na Jíkalce 1025/2.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Sdělení 29D 1126/2015, Nd 132/2015 ze dne 11. 11. 2015)
Příloha č.2 (výpis z KN)
Příloha č.3 (Stanovisko TÚ MMP ze dne 23. 11. 2015)
Příloha č.4 (Fotodokumentace)
Příloha č.5 (Letecký snímek, územní plán)
Příloha č.6 (Katastrální mapa s majetkem města)
Příloha č.7 (Doporučení KNM) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:690 rok:2015

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX