Bod č.17.:

TN/3 - Schválení uzavření smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů mezi statutárním městem Plzeň a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, státní p.o., k akci s názvem „Rekonstrukce tramvajové trati Karlovarská – III. etapa“

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č. 1: Návrh smlouvy o společné realizaci mezi Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvkovou organizací a statutárním městem Plzeň. ) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:647 rok:2015

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX