Bod č.14.:

FIN/2 - Program a scénář jednání řádné valné hromady společnosti VODÁRNA PLZEŇ a. s.

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Program a scénář jednání řádné valné hromady)
Příloha č.2 (Pozvánka)
Příloha č.3 (Usnesení ZMP č. 565 ze dne 12. 11. 2015)
Příloha č.4 (Žádost města o svolání řádné valné hromady)
Příloha č.5 (Usnesení ZMP č. 553 ze dne 12. 11. 2015)
Předloženo na stůl č.1 (Aktualizovaná důvodová zpráva)
Předloženo na stůl č.2 (Upravený program a scénář jednání řádné valné hromady)
Předloženo na stůl č.3 (Nová příloha - dopis společnosti VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.)
Předloženo na stůl č.4 (Nová příloha - stanovisko Právního a legislativního odboru MMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:644 rok:2015

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX