Bod č.66.:

MAJ/6 - Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemků pro IA - VPS „Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa, úsek Staroveská – K Bukovci”.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost a usnesení MO Plzeň 4)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 469/2015)
Příloha č.3 (mapy KN)
Příloha č.4 (GP)
Příloha č.5 (zápis KNM) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:697 rok:2015

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX