Bod č.31.:

OK/1 - Poskytnutí dotací v rámci Čtyřletého dotačního programu v oblasti kultury na léta 2016-2019

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Znění vyhlášení Čtyřletého dotačního programu v oblasti kultury na období 2016-2019)
Příloha č.2 (Usnesení ve věci jmenování Komise pro Čtyřletý dotační program v oblasti kultury na období 2016-2019)
Příloha č.3 (Souhrnný přehled přijatých žádostí o dotaci)
Příloha č.4 (Přehled vyřazených žádostí o dotaci)
Příloha č.5 (Přehled posuzovaných žádostí o dotaci)
Příloha č.6 (Zápisy z jednání Komise 4 LD ze dne 27. 8., 15. 9., 12. 10. a 23. 10. 2015)
Příloha č.7 (Výtah ze zápisu Komise kultury RMP ze dne 11. 11. 2015)
Příloha č.8 (Dopisy Bienále kresby Plzeň ze dne 5. 11. a 26. 11. 2015)
Příloha č.9 (Dopis správní a dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Divadlo pod lampou ze dne 27. 11. 2015)
Příloha č.10 (Důvodové zprávy k 30 žádostem přijatým v rámci Čtyřletého dotačního programu v oblasti kultury na období 2016-2019)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:661 rok:2015

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX