Bod č.19.:

OSI/1 - Aktualizace Územní energetické koncepce města Plzně

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Shrnutí Územní energetické koncepce města Plzně – Aktualizace 2015 )
Příloha č.2 (SWOT analýza ÚEKmP 2015)
Příloha č.3 (Seznam připomínek)
Příloha č.4 (Závěr zjišťovacího řízení Krajského úřadu Plzeňského kraje)
Příloha č.5 (Zápis Komise pro koncepci a rozvoj RMP)
Příloha č.6 (Usnesení RMP č. 1248 ze dne 19. 11. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:649 rok:2015

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX