Bod č.20.:

OSI/2 - Schválení plánu akcí realizovaných v rámci věcného plnění nájmu společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. pro rok 2016

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Plán akcí realizovaných v rámci věcného plnění nájmu)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 995 ze dne 24. 9. 2015)
Příloha č.3 (Zápis z jednání Komise pro věcné plnění nájmu )
Příloha č.4 (Usnesení RMP č. 1251 ze dne 19. 11. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:650 rok:2015

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX