Bod č.29.:

ŘÚSO/1 - Zrušení městem zřizované organizace Hvězdárna a planetárium Plzeň, příspěvková organizace, IČ 45331359

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Zřizovací listina Hvězdárny a planetária Plzeň, p. o. včetně všech dodatků)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Porovnání počtu akcí a návštěvnosti v HaP v letech 2013 - 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:659 rok:2015

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX