Bod č.8.:

PRÁV/1 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně, kterou se mění Statut města

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh usnesení)
Důvodová zpráva (důvodová zpráva)
Příloha č.1 (příloha č. 1-změnová vyhláška)
Příloha č.2 (příloha č. 2-zápis z Komise RMP právní a pro Statut města)
Příloha č.3 (příloha č. 3-stávající znění Statutu se zapracovanými změnami)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:640 rok:2015

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX