Bod č.30.:

ŘÚSO/2 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně, kterou se mění Vyhláška statutárního města Plzně č. 10/2006, o vymezení veřejných prostranství, na nichž se zakazuje žebrání

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 10/2006)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Zápis z jednání Komise právní a pro Statut města Plzně RMP ze dne 3. 11. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:660 rok:2015

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX