Bod č.18.:

KŘTÚ/1 - Zadání Strategického plánu města Plzně

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Návrh zadání Strategického plánu města Plzně (ÚKRMP, 09/2015))
Příloha č.2 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Příloha č.3 (Zápis z jednání KKR RMP ze dne 3. 11. 2015)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:648 rok:2015

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX