Bod č.23.:

KŘTÚ/11 - Uzavření dodatku ke Smlouvě o úhradě části manipulačního poplatku za první pořízení Plzeňské karty za občany seniory

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dodatek ke Smlouvě o úhradě části manipulačního poplatku za první pořízení Plzeňské karty za občany seniory) (*)
Příloha č.2 (2. Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Příloha č.3 (Tabulka vývoje vydaných Plzeňských karet seniorům)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:653 rok:2015

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX