Bod č.38.:

PROP/3 - Městská soutěž na prodej volné bytové jednotky č. 1750/3 na adrese Čechova č. or. 9, Plzeň.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Protokol o průběhu městské soutěže - Čechova 9)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 1280 ze dne 19. 11. 2015) (*)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:669 rok:2015

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX