Bod č.51.:

PROP/16 - Záměr prodeje části pozemku p.č. 11255/2 k.ú. Plzeň - výstavba bytového domu

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.2 (Stanovisko ORP MMP)
Příloha č.4 (Stanovisko MO P1)
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Mapy - územní plán)
Příloha č.7 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.8 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.9 (Mapy - majetek města)
Příloha č.10 (Doporučení KNM RMP) (*)
Příloha č.11 (Žádost )
Příloha č.12 (Doplnění žádosti)
Příloha č.13 (Doplnění žádosti)
Příloha č.14 (Doplnění žádosti)
Příloha č.31 (Stanovisko ÚKRMP)
Příloha č.32 (Aktualizované stanovisko ÚKRMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:682 rok:2015

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX