Bod č.39.:

PROP/4 - Prodej volné nebytové jednotky č. 772/15 na adrese Dlouhá č. or. 4, Plzeň.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost )
Příloha č.2 (Usnesení RMO P4 č. 186 ze dne 2. 9. 2015)
Příloha č.3 (Přehled prodeje volných nebytových jednotek)
Příloha č.4 (Fotodokumentace)
Příloha č.5 (Orientační mapa)
Příloha č.6 (Doporučení KNM RMP ze dne 3. 11. 2015) (*)
Příloha č.7 (Usnesení RMP č. 1214 ze dne 19. 11. 2015) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:670 rok:2015

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX