Bod č.52.:

PROP/17 - Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 714/27 v k. ú. Lhota u Dobřan.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (stanovisko ZMO P10)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (územní plán)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (orientační mapa)
Příloha č.8 (geometrický plán)
Příloha č.9 (katastrální mapa modrá)
Příloha č.10 (doporučení KNM RMP) (*)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 1221/2015) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:683 rok:2015

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX