Bod č.43.:

PROP/8 - Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby – nám. Republiky 24 v Plzni

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (historie kauzy)
Příloha č.3 (Dohoda o převzetí dluhu a o úpravě vzájemných práv a povinností)
Příloha č.4 (Dodatek č. 1)
Příloha č.5 (Usnesení RMP č. 16/13 a ZMP č. 41/13, RMP č. 968/14 a ZMP č. 582/14)
Příloha č.6 (foto)
Příloha č.7 (doporučení KNM RMP) (*)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 1288 ze dne 26. 11. 2015) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:674 rok:2015

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX