Bod č.55.:

PROP/20 - Rozhodnutí o rozšíření předmětu budoucího prodeje ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 2009/005324 ze dne 18. 5. 2010 – výstavba Západočeské galerie

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádosti Plzeňského kraje)
Příloha č.2 (Stanoviska TÚ MMP)
Příloha č.3 (Usnesení RMO Plzeň 3)
Příloha č.4 (Smlouva o budoucí smlouvě kupní)
Příloha č.5 (Dodatky č. 1, 2, 3, ke SOBSK)
Příloha č.6 (Záznam z jednání s ÚKEP)
Příloha č.7 (foto)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (územní plán)
Příloha č.10 (orientační mapa)
Příloha č.11 (katastrální mapa)
Příloha č.12 (Doporučení KNM RMP)
Příloha č.13 (Usnesení RMP č. 1227 ze dne 19. 11. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:686 rok:2015

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX