Bod č.37.:

PROP/2 - Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 832/10 k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.2 (Stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (Změněné stanovisko ORP MMP)
Příloha č.4 (Stanovisko MO P3)
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Mapy - územní plán)
Příloha č.7 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.8 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.9 (Mapy - geometrický plán)
Příloha č.10 (Mapy - majetek města)
Příloha č.11 (Doporučení KNM RMP)
Příloha č.11 (Žádost)
Příloha č.12 (Doplnění žádosti)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:668 rok:2015

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX