Bod č.40.:

PROP/5 - Prodej 2 nebytových jednotek umístěných v 1. podzemním podlaží domu č. p. 1345 v Plzni, Plaská č. or. 53

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádosti)
Příloha č.2 (usnesení RMO P1 č. 182 ze dne 7. 6. 2011)
Příloha č.3 (usnesení RMO P1 č. 220 ze dne 12. 7. 2011)
Příloha č.4 (přehled přímých prodejů volných nebytových jednotek)
Příloha č.5 (usnesení ZMP č. 593/2003)
Příloha č.6 (foto volné NBJ č. 1345/17)
Příloha č.7 (orientační mapa)
Příloha č.8 (doporučení KNM RMP ze dne 3. 11. 2015) (*)
Příloha č.9 (usnesení RMP č. 1215/2015) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:671 rok:2015

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX