Bod č.36.:

PROP+OSI/1 - Záměr odprodeje části vodohospodářského majetku společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s.

(předkladatel:radní Matoušová, nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (identifikace vodovodních sítí určených k prodeji)
Příloha č.2 (identifikace kanalizačních sítí určených k prodeji)
Příloha č.3 (usn. RMP č. 913/2015)
Příloha č.4 (usn. ZMP č. 413/2015)
Příloha č.5 (doporučení KNM)
Příloha č.6 (usn. RMP č. 1216/2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:667 rok:2015

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX