Bod č.44.:

PROP/9 - Prodloužení termínů ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní a o zřízení věcného břemene č. 2010/000291 ve znění dodatků č. 1 a č. 2.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádosti společnosti T.G., a. s.)
Příloha č.2 (usnesení orgánů města)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP č.j. MMP/242465/15 ze dne 5. 10. 2015)
Příloha č.4 (stanovisko Komise RMO Plzeň 2 – Slovany pro nakládání s majetkem)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (orientační mapa)
Příloha č.9 (katastrální mapa modrá)
Příloha č.10 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 1228/2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:675 rok:2015

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX