Bod č.77.:

OPM/1 - Proces výběru nového vizuálního stylu města Plzně po roce 2015

(předkladatel:Mgr. Komišová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX