Bod č.45.:

PROP/10 - Konečné vypořádání pozemku p. č. 11319/415 v k. ú. Plzeň formou prodeje

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (geometrický plán zapsaný v KN)
Příloha č.3 (usn. ZMP č. 95/2011)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (územní plán)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (orientační mapa)
Příloha č.8 (majetek města)
Příloha č.9 (usn. RMP č. 1217/2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:676 rok:2015

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX