Bod č.57.:

PROP/22 - Uzavření dodatku ke SOSBK - SŽDC - úprava smluvních ujednání

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost)
Příloha č.2 (Stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (Stanovisko MO P3)
Příloha č.4 (Zkušební provoz - zápis)
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Mapy - územní plán)
Příloha č.7 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.8 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.9 (Mapy - majetek města)
Příloha č.11 (Doporučení KNM RMP)
Příloha č.12 (Usnesení RMP č. 1226/2015)
Příloha č.101 (Přijatá usnesení)
Příloha č.102 (Přijatá usnesení)
Příloha č.103 (Přijatá usnesení)
Příloha č.104 (Přijatá usnesení)
Příloha č.105 (Přijatá usnesení)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:688 rok:2015

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX