Bod č.41.:

PROP/6 - Prodej nebytové jednotky č. 2014/11 na adrese Krejčíkova č. or. 4 v Plzni

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (usnesení RMO P2 – Slovany č. 158/2015)
Příloha č.3 (přehled přímých prodejů v MO P2 – Slovany)
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 708/2003)
Příloha č.5 (usnesení RMP č. 1048/2006)
Příloha č.6 (usnesení ZMP č. 493/2006)
Příloha č.7 (usnesení ZMP č. 639/2009)
Příloha č.8 (foto)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.10 (doporučení KNM RMP ze dne 28. 4. 2015)
Příloha č.11 (doporučení KNM RMP ze dne 13. 10. 2015) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:672 rok:2015

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX