Bod č.50.:

PROP/15 - Prodej pozemků p. č. 2201/36, p. č. 2201/47 a p. č. 2201/48, vše v k. ú. Bolevec

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko ORP)
Příloha č.2 (stanovisko MO P1 k prodeji)
Příloha č.3 (schválení výše BO)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (územní plán)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (orientační mapa)
Příloha č.8 (majetek města)
Příloha č.9 (doporučení KNM)
Příloha č.10 (usn. RMP č. 1222/2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:681 rok:2015

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX