Bod č.53.:

PROP/18 - Změna předmětu budoucího prodeje a termínů výstavby stavby: „Areál firmy ARC-Heating, Plzeň Nová Hospoda"

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádosti vč. doplnění)
Příloha č.2 (usn. RMP a ZMP dle bodu 8. DZ)
Příloha č.3 (stanovisko ORP vč. přílohy)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (územní plán)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (orientační mapa)
Příloha č.8 (majetek města)
Příloha č.9 (doporučení KNM)
Příloha č.10 (usn. RMP č. 1225/2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:684 rok:2015

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX