Bod č.42.:

PROP/7 - Prodej nebytové jednotky č. 1512/37 na adrese Kralovická č. or. 10 v Plzni

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (usnesení RMO P1 č. 341/2015)
Příloha č.3 (usnesení ZMP č. 155/1996 vč. přílohy č. 1)
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 206/1998)
Příloha č.5 (foto)
Příloha č.6 (orientační mapa)
Příloha č.7 (doporučení KNM RMP ze dne 28. 4. 2015)
Příloha č.8 (doporučení KNM RMP ze dne 13. 10. 2015) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:673 rok:2015

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX