Bod č.54.:

PROP/19 - Změna předmětu budoucího prodeje a termínů výstavby stavby: „Hromadné garáže Rabštejnská – 1. etapa"

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádosti)
Příloha č.2 (doplnění žádostí)
Příloha č.3 (upřesnění žádostí)
Příloha č.4 (stanovisko ORP vč. příloh)
Příloha č.5 (stanovisko MO P1)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán - nájem)
Příloha č.8 (územní plán - budoucí prodej)
Příloha č.9 (letecký snímek - nájem)
Příloha č.10 (letecký snímek - budoucí prodej)
Příloha č.11 (orientační mapa)
Příloha č.12 (situace - rozšíření předmětu nájmu)
Příloha č.13 (situace - rozšíření předmětu budoucího prodeje)
Příloha č.14 (majetek města - nájem)
Příloha č.15 (majetek města - budoucí prodej)
Příloha č.16 (doporučení KNM)
Příloha č.17 (usn. RMP č. 1224/2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:685 rok:2015

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX