Bod č.56.:

PROP/21 - Změna usnesení ZMP č. 250 ze dne 14. 5. 2015 z důvodu prodloužení termínu strpění omezení práva chůze a jízdy

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usn. RMP č. 1167/2015 a usn. ZMP č. 631/2015)
Příloha č.2 (usn. RMP č. 483/15 a usn. ZMP č. 250/2015)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (územní plán)
Příloha č.5 (letecký snímek)
Příloha č.6 (orientační mapa)
Příloha č.7 (geometrický plán )
Příloha č.8 (majetek města)
Příloha č.9 (doporučení KNM)
Příloha č.10 (usn. RMP č. 1289/2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:687 rok:2015

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX