Bod č.58.:

PROP/23 - Ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní a o zřízení věcného břemene č. 2011/001946 ze dne 15. 12. 2011 ve znění dodatku č. 1 dohodou

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (usn. RMP a ZMP dle bodu 8. DZ)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (územní plán)
Příloha č.5 (letecký snímek)
Příloha č.6 (orientační mapa)
Příloha č.7 (majetek města)
Příloha č.8 (usn. RMP č. 1223/2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:689 rok:2015

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX