Bod č.73.:

NámN/1 - Koordinace významných staveb ve městě Plzni v letech 2016-2018

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1
Informativní zpráva č.2
Informativní zpráva č.3
Informativní zpráva č.4
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX