Bod č.74.:

NámN/2 - Dopis p. Miloslava Chrásky, Dlouhá 135, Hrádek u Rokycan, ohledně Plzeňské karty

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1
Informativní zpráva č.2
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX