Bod č.3.:

PRIM/2 - Změna zakladatelského dokumentu Nadace 700 let města Plzně (materiál přijde na stůl)

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2 (Aktualizované znění statutu Nadace 700 let města Plzně)
Příloha č.3 (Původní znění Zakládací listiny Nadace 700 let města Plzně)
Příloha č.4 (Původní znění statutu Nadace 700 let města Plzně)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:637 rok:2015

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX