Bod č.21.:

ORP/1 - Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi statutárním městem Plzeň a společností České dráhy, a.s. – Kanalizace Libušínská, Plzeň

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene)
Příloha č.2 (orientační mapa)
Příloha č.3 (situace umístění kanalizace)
Příloha č.4 (letecký snímek)
Příloha č.5 (územní plán)
Příloha č.6 (městské pozemky-modrá mapa)
Příloha č.7 (usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:651 rok:2015

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX