Bod č.22.:

ORP/2 - Uzavření smlouvy o zrušení věcného břemene mezi statutárním městem Plzeň a společností AUTOSERVIS NEDVĚD s.r.o.

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (smlouva o zrušení věcného břemene)
Příloha č.2 (usnesení RMP č. 1247 ze dne 19. 11. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:652 rok:2015

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX