Bod č.35b.:

RadM/2 - Městská soutěž na prodej nemovité věci na adrese Hlavanova 12

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (protokol z městské soutěže)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:666 rok:2015

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX