Bod č.79a.:

PRIM/4 - Výsledek výběrového řízení na pozici tajemník/tajemnice Magistrátu města Plzně

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX