Bod č.2.:

ST/1 - Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3

(předkladatel:p. Neubauer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (zpráva o činnosti RMO 3) (*)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:1 rok:2016

9. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 15.2.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX