Bod č.79b.:

PRIM/5 - Informativní zpráva ve věci vyjádření města k materiálu NKÚ Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/04 Peněžní prostředky určené na přípravu a realizaci projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Kontrolní protokol)
Příloha č.2 (Námitka proti Kontrolnímu protokolu)
Příloha č.3 (Rozhodnutí o námitkách)
Příloha č.4 (Odvolání proti rozhodnutí o námitkách)
Příloha č.5 (Usnesení Kolegia NKÚ)
Příloha č.6 (Kontrolní závěr z kontrolní akce)
Protokol o hlasování
Usnesení: není zpracováno

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX