Bod č.67a.:

ORG/5 - Aktualizace podkladů a vytvoření procesu pro oslovení soukromých investorů na výstavbu a provoz aquaparku v Plzni

(předkladatel:Mgr. Suchý)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Vyhledávací studie “Plzeň – Aquapark” ze dne 15. 10. 2012)
Příloha č.2 (Dokument “Plzeň – Aquapark II – analýza financování” z května 2013)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 1048 ze dne 23. 8. 2012)
Příloha č.4 (Usnesení ZMP č. 407 ze dne 6. 9. 2012)
Příloha č.5 (Usnesení RMP č. 405 ze dne 25. 4. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení: není zpracováno

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX