Bod č.7.:

EAP/1 - Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2016

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (tabulková část materiálu)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:4 rok:2016

9. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 26.1.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX