Bod č.3.:

RMO1/1 - Rozpočtové opatření č. 58 rozpočtu MO Plzeň 1 pro rok 2015

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Rozpočtové opatření č. 58)
Příloha č.2 (Usnesení Rady MO Plzeň 1 405/2015)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:170 rok:2015

9. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 29.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX