Bod č.2.:

Zast/1 - Veřejná zakázka Škodaland

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (zápis z minořádné schůze KV ZMO3 dne 2.12.2015)
Příloha č.2 (zápis z 12.schůze KV ZMO3 dne 7.12.2015)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

8. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 28.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX