Bod č.11.:

TAJ/3 - Současný stav a příp. výhled ve věci: výstavba a zprovoznění Spalovny v Chotíkově, budoucí provozování Vodárny Plzeň - investiční záměry, stav "kauzy" Amadeus - Korzo na Americké tř.

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:9 rok:2016

9. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 26.1.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX